Vítejte na
Statku Domašín a.s.

Se sídlem v Domašíně.

Číst Dál

Naše práce
je naše radost

Vše co děláme děláme rádi.

Číst Dál

Fotogalerie naší práce.

V galerii uvidíte naše pracovní nasazení a péči o krajinu.

Read More

Statek Domašín a.s.

Naše společnost byla založena v roce 1993. V současnosti obhospodařujeme cca 616 ha zemědělské půdy v 7 katastrech na západ od Vlašimi. Specializace rostlinné výroby je zaměřena především na potravinářské plodiny (oz. řepka, oz. pšenice, oz. žito, jar. ječmen, mák, oves nahý, luskoviny a další) a množitelské plodiny na produkci osiv (jetel nachový – inkarnát, jetel luční, oves nahý, pohanka obecná a další plánované kořeninové a aromatické rostliny). Do budoucna plánujeme zvýšení diverzifikace plodin směrem ke speciálním potravinářským rostlinám. Hospodaříme v náročných podmínkách Vlašimské pahorkatiny s průměrnou nadmořskou výškou 410 m.

Šetrný přístup k přírodě

Protože hospodaříme rozumně, chráníme svým jednáním vodní toky a spodní vodu, tak více než polovina naší výměry je mimo zranitelné oblasti dusičnany.
Průměrná velikost obhospodařovaného bloku orné půdy činí 17,5 ha. Přičemž jsou tyto bloky dále rozdělovány tak, aby byla plocha monokultury výrazně nižší než 30 ha. Celková plocha našich trvalých travních porostů je cca 55 ha při průměrné výměře 2 ha na jednu louku.

Hektarů půdy

sklizeno Tun

Cup’s of Coffee

Happy Clients

Chcete s námi spolupracovat? Napište nám!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut lab

Poslední zprávy